‘Ceathrúintí Mháire Ní Ógáin’ and ‘A fhir dar fhulaingeas’ by Máire Mhac an tSaoi

Máire Mhac an tSaoi poetry Original Irish versions followed by English translations

.
Ceathrúintí Mháire Ní Ógáin
A fhir dár fhulaingeas…

Ceathrúintí Mháire Ní Ógáin

I

Ach a mbead gafa as an líon so –
Is nár lige Dia gur fada san –
B’fhéidir go bhfónfaidh cuimhneamh
Ar a bhfuaireas de shuaimhneas id bhaclainn

Nuair a bheidh arm o chumas guíochtaint,
Comaoine is éiteacht Aifrinn,
Cé déarfaidh ansan nach cuí dhom
Ar ‘shonsa is arm o shon féin achaine?

Ach comhairle idir dhá linn duit,
Ná téir ródhílis in achrann,
Mar go bhfuilimse meáite ar scaoileadh
Pé cuibhreann a snaidhmfear eadrainn.

II

Beagbheann ar amhras daoine,
Beagbheann ar chros na sagart,
Ar gach ní ach bheith sínte
Idir tú agus falla –

Neamhshuim liom fuacht na hoíche,
Neamhshuim liom scríb is fearthainn,
Sa domhan cúng rúin teolaí seo
Ná téann thar fhaobhar na leapan –

Ar a bhfuil romhainn ní smaoinfeam,
Ar a bhfuil déanta cheana,
Linne an uain, a chroí istigh,
Is mairfidh sí go maidin.

III

Achar bliana atáim
Ag luí farat id chlúid,
Deacair anois a rá
Cad leis a raibh mo shúil!

Ghabhais de chosaibh i gcion
A tugadh go fial ar dtúis,
Gan aithint féin féd throigh
Fulaing na feola a bhrúigh!

Is fós tá an creat umhal
Ar mhaithe le seanagheallúint,
Ach ó thost cantain an chroí
Tránn áthas an phléisiúir.

IV

Tá naí an éada ag deol mo chíchse
Is mé ag tál air de ló is d’oíche;
An garlach gránna ag cur na bhfiacal,
Is de nimh a ghreama mo chuisle líonta.

A ghrá, ná maireadh an trú beag eadrainn,
Is a fholláine, shláine a bhí ár n-aithne;
Barántas cnis a chloígh lem chneas airsin,
Is séala láimhe a raibh gach cead aici.

Féach nach meáite mé ar chion a shéanadh,
Cé gur sháigh an t-amhras go doimhin a phréa’chas;
Ar lair dheá-tharraic ná déan éigean,
Is díolfaidh sí an comhar leat ina séasúr féinig.

V

Is éachtach an rud í an phian,
Mar chaitheann an cliabh,
Is ná tugann faoiseamh ná spás
Ná sánas de ló ná d’oíche’ –

An té atá i bpéin mar táim
Ní raibh uaigneach ná ina aonar riamh,
Ach ag iompar cuileachtan de shíor
Mar bhean gin féna coim.

VI

‘Ní chodlaím istoíche’ –
Beag an rá, ach an bhfionnfar choíche
Ar shúile oscailte
Ualach na hoíche?

VII

Fada liom anocht!
Do bhí ann oíche
Nárbh fhada faratsa –
Dá leomhfainn cuimhneamh.

Go deimhin níor dheacair san.
An ród a d’fhillfinn –
Dá mba cheadaithe
Tréis aithrí ann.

Luí chun suilt
Is éirí chun aoibhnis
Siúd ba cheachtadh dhúinn –
Dá bhfaigheann dul siar air.

Cathrúintí Mháire Ní Ógáin from, Margadh na Saoire. Dublin: Sairseal agus Dill, 1956, 1971.

Mary Hogan’s quatrains

I

O to be disentangled from this net –
And may God not let that be long –
Perhaps the memory will help
Of all the ease I had in your arms.

When I shall have the ability to pray,
Take communion and hear Mass,
Who will say then that it is not seemly
To intercede on yours and on my behalf?

But meanwhile my advice to you,
Don’t get too firmly enmeshed,
For I am determined to let loose
Whatever bond between us is tied.

II

I care little for people’s suspicions,
I care little for priests’ prohibitions,
For anything save to lie stretched
Between you and the wall –

I am indifferent to the night’s cold,
I am indifferent to the squall or rain,
When in this warm narrow secret world
Which does not go beyond the edge of the bed –

We shall not contemplate what lies before us,
What has already been done,
Time is on our side, my dearest,
And it will last til morning.

III

For the space of a year I have been
Lying with you in your embrace,
Hard to say now
What I was hoping for!

You trampled on love,
That was freely given at first,
Unaware of the suffering
Of the flesh you crushed under foot.

And yet the flesh is willing
For the sake of an old familiar pledge,
But since the heart’s singing has ceased
The joy of pleasure ebbs.

IV

The child of jealousy is sucking my breast,
While I nurse it day and night;
The ugly brat is cutting teeth,
My veins throb with the venom of its bite.

My love, may the little wretch not remain between us,
Seeing how healthy and full was our knowledge of each other;
It was a skin warranty that kept us together,
And a seal of hand that knew no bounds.

See how I am not determined to deny love,
Though doubt has plunged its roots deep;
Do not force a willing mare,
And she will recompense you in her own season.

V

Pain is a powerful thing,
How it consumes the breast,
It gives no respite day or night,
It gives no peace or rest –

Anyone who feels pain like me,
Has never been lonely or alone,
But is ever bearing company
Like a pregnant woman, in her womb.

VI

‘I do not sleep at night’ –
Of no account, but will we ever know
With open eyes
The burden of the night?

VII

Tonight seems never-ending!
There was once such a night
Which with you was not long –
Dare I call to mind.

That would not be hard, for sure,
The road on which I would return –
If it were permitted
After repentance.

Lying down for joy
And rising to pleasure
That is what we practised –
If only I could return to it.

Translation by James Gleasure.

Cathrúintí Mháire Ní Ógáin from, Margadh na Saoire. Dublin: Sairseal agus Dill, 1956, 1971.


A fhir dar fhulaingeas…

A fhir dar fhulaingeas grá fé rún,
Feasta fógraím an clabhsúr:
Dóthanach den damhsa táim,
Leor mo bhabhta mar bhantráill

Tuig gur toil liom éirí as,
Comhraím eadrainn an costas:
‘Fhaid atáim gan codladh oíche
Daorphráinn orchra mh’osnaíle

Goin mo chroí, gad mo gháire,
Cuimhnigh, a mhic mhínáire,
An phian, an phláigh, a chráigh mé,
Mo dhíol gan ádh gan áille.

Conas a d’agróinnse ort
Claochló gréine ach t’amharc,
Duí gach lae fé scailp dhaoirse –
Malairt bhaoth an bhréagshaoirse!

Cruaidh an cás mo bheith let ais,
Measa arís bheith it éagmais;
Margadh bocht ó thaobh ar bith
Mo chaidreamh ortsa, a óigfhir.

Man for whom I endured…

Man, for whom I suffered love
In secret, I now call a halt.
I’ll no longer dance in step.
Far too long I’ve been enthralled.

Know that I desire surcease,
Reckon up what love has cost
In racking sighs, in blighted nights
When every hope of sleep is lost.

Harrowed heart, strangled laughter;
Though you’re dead to shame, I charge you
With my luckless graceless plight
And pain that plagues me sorely.

Yet, can I blame you that the sun
Darkens when you are in sight?
Until I’m free each day is dark –
False freedom to swap day for night!

Cruel my fate, if by your side.
Crueller still, if set apart.
A bad bargain either way
To love you or to love you not.

Translated by Biddy Jenkinson.

maireMáire Mhac an tSaoi (born 4 April 1922) is one of the most acclaimed and respected Irish language scholars, poets, writers and academics of modern literature in Irish. Along with Seán Ó Ríordáin and Máirtín Ó Direáin she is, in the words of Louis de Paor, ‘one of a trinity of poets who revolutionised Irish language poetry in the 1940s and 50s. (Wiki)

These poems are published courtesy of Micheal O’Conghaile at Cló Iar-Chonnachta. My thanks to The O’Brien Press for dealing so swiftly with my queries regarding sharing some poetry and translations by Máire Mhac an tSaoi.

Thanks to Bridget Bhreathnach at Cló Iar-Chonnachta for providing the physical copies of Mhac an tSaoi’s poetry, and to translators  James Gleasure and Biddy Jenkinson.

A note from Olivia Guest at Jonathan Clowes Ltd.

lessingI am thrilled to have received the following note from Olivia Guest regarding my licence to carry Doris Lessing’s poems, here on Poethead.

EDIT: 17/11/2013 I am sorry to hear of the passing of Doris Lessing today.

Dear Christine

We’d be delighted for you to host the poems for longer especially if you’re getting such good reactions. Doris Lessing was never very keen on her poetry and didn’t think it was any good so I doubt we will see a re-issue but at least this way, they are available in an alternative form.
 
Many thanks and best wishes
 
Olivia


Orphans from Poetry Ireland’s Forum

Some years ago poets and emergent writers used a forum on Poetry Ireland for discussion, testing poetry, and commenting on the work of others. The idea was good, although the tech wasn’t so hot. After some discussion with the then Admin it was decided to have a place (not online) where poems could be published with a view to later submissions. This was a generous extension of your basic discussion forum, and geared to the need of the emergent writer. Poems that appear online are not published by many magazines, so the space had to be a closed one.

Many at the Poetry Ireland Forum went on to publish these works. Unfortunately, the forum is to be closed and while there is no announcement on the forum pages, there is brief note there on the closure and deletion of the forum available to members. There was an email :

.

Dear C Murray

 

Over the past few weeks, Poetry Ireland has been engaged in an in-depth review of all its online resources, including the Poetry Ireland Forum.

After careful deliberation, we have decided to close down the Poetry Ireland Forum, with effect from Friday 8th November 2013. We strongly advise all members to make copies of their posts by midnight Thursday 7th November, as after this date the Forum and all its contents will be permanently deleted from our servers.

We would like to take this opportunity to thank all Forum members for their participation over the past few years.

.

I believe that this deadline for removal of works has been extended, though not indefinitely, and that an archive has been made available to members of the PI Forum. The type of tech used does not allow for portability, so files must be manually taken off and uploaded elsewhere. This is a huge and upsetting inconvenience.
 
I have been in and out removing drafts of poems, the majority of them later published. I am linking them below this brief post. The conversations and encouragement on a place dedicated to poetic interests is to be expediently dumped down the tubes and some of that loss is irretrievable for me (and others)
 
I hope when PI finish their deliberations on their online facilities that they will find a way to extend their space to emergent writers in a manner that includes data liberation tools and a stated ethos regarding intellectual rights.

  .

Dear C. Murray,

There is an archive of the Forum, which is currently available to all registered Forum members at 

http://www.poetryireland.ie/forum/archive/index.php

Unfortunately, we no longer have the resources to host and moderate the Forum. We strongly recommend that members make copies of any posts/original work they wish to keep.

Snake by Leonora Carrington

Snake

Crowned as the serpents
 
In the Kingdom of the mind
Often are.
 
Where is the pyramid
Of her body placed?
 
A mnemonic device
To navigate the reptilian brain.
 
Bare it in mind
Bare it in mind.
 
Snake poem and image by Leonora Carrington , from Leonora Carrington; The Celtic Surrealist (IMMA, Dublin

leonora_carrington_5431_640x480

leonoracarrington

The accompanying Leonora Carrington image is entitled Ulu’s Pants (1952) and is on the IMMA website advertising, Leonora Carrington; The Celtic Surrealist. The exhibition runs from 18 September 2013 – 26 January 2014, at the Garden Galleries, IMMA, Royal Hospital Kilmainham, Dublin 8.

I went, I will probably go again. Details about the exhibition and the paintings are available at the IMMA Site.

Forms ; A Sampler by Chris Allen

Originally posted on Poethead, a poetry blog :

Forms; A Sampler

for C.M

What would they have said
had you heard the whisper

slip ravenous up the avenue
on fat and awkward dialect

towards the parlour comfort
of an army of the wizened

faces of their mother, who
settled in her embroideries

internalising the potential
of an inclusive act, to fuse

the eschatological omission,
confined in insurrection

to the vortices of daylight,
silently, symbolically laced?

Forms; A Sampler is © Chris Allen

Eurydice Series by Anastasia Kashian.

With thanks to Anastasia Kashian for the artwork, from her Eurydice Series. Anastasia’s portfolio is linked at Saatchi online and on herwebsite.
pa180281-001 (1)

View original